پگاه خیردوش موسیقی را با نواختن کمانچه نزد استاد سعید فرج پوری آغاز کرد و از محضر اساتیدی چون اردشیر کامکار ،سامر حبیبی ،رضاپرویز زاده، احسان ذبیحی فر بهره جسته است. او همچنین نواختن ساز قیچک آلتو را نزد استاد رضا آبایی فراگرفته است.
پگاه فارغ التحصیل رشته موسیقی در مقطع کارشناسی از دانشگاه هنر است و  از سال 1390 با گروه موسیقی آوای رود همکاری میکند.