ورود نازنین بازرگانی به دنیای موسیقی با ساز سنتور بوده است. او در ابتدا این ساز را نزد خانم حلاج فراگرفت و در ادامه از محضر اساتیدی چون مسعود شناسا ، اردوان کامکار ومحمد اعلایی نیز بهره برده است.
نازنین فارغ التحصیل رشته موسیقی  از دانشگاه هنر است و پس از اتمام این دوره به فراگیری ساز قانون نزد خانم پریچهر خواجه پرداخته است. او با فراگیری ساز تنبک نزد خانم اکرم متین با استفاده از متدهای آقایان تهرانی ،اسماعیلی، افتتاح و رجبی به شیوه ای منحصر به فرد در نواختن این ساز و دیگر سازهای کوبه ای دست یافته است.در زمان فعالیت گروه بانوان شیدا به سرپرستی استاد محمدرضا لطفی در این گروه به عنوان نوازنده تنبک به اجرای برنامه های متعددی پرداخته است.

نازنین  از سال 1386 با گروه آوای رود همکاری داشته است.